Jobcoaching middelbaar/hoogopgeleiden

Mensen met een arbeidsbeperking/wajongeren kunnen zeker een meerwaarde zijn voor uw bedrijf. Meestal is wel wat extra begeleiding nodig om de gevonden baan te behouden. SARA Werkt kan hierbij ondersteunen.
Met de aankomende quotumregeling loopt u nu alvast vooruit op de toekomst en bent u maatschappelijk verantwoord ondernemer! SARA Werkt begrijpt ondernemers en werknemers.


Praktisch
Een jobcoach van SARA Werkt zorgt voor goede individuele begeleiding op de werkvloer (van werkgever en werknemer) en in de thuissituatie (van werknemer en familie/begeleiders). Het netwerk rondom de werknemer is namelijk ook erg belangrijk om succesvol aan het werk te blijven.

Vanaf de eerste werkdag kan de jobcoach meewerken met de nieuwe medewerker, net zolang als nodig/gewenst is. De jobcoach zorgt ervoor dat de inwerkperiode zo goed mogelijk verloopt en ondersteunt zowel werkgever als werknemer op diverse gebieden. Als de medewerker goed functioneert binnen de organisatie, dan bouwen we de begeleiding af. Jobcoaching via UWV kan maximaal 3 jaar duren en wordt ieder half jaar geƫvalueerd met werkgever, werknemer en jobcoach. Naar aanleiding daarvan worden nieuwe doelen geformuleerd of wordt besloten dat coaching niet meer nodig is.


Ondersteuning bij administratieve zaken
De jobcoach doet een jobcoachingsaanvraag bij het UWV (UWV financiert jobcoaching). Indien van toepassing wordt een aanvraag loondispensatie ingediend bij het UWV. De jobcoach onderhoudt contact met een arbeidsdeskundige van het UWV, die waar nodig langskomt bij de werkgever om de loonwaarde vast te stellen. De mate van productiviteit van de medewerker bepaalt de hoogte van de loondispensatie en dus de loonkosten. De jobcoach van SARA kan u verder informeren over de financiƫle voordelen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking, zoals: premieaftrek, no-risk polis en mogelijk andere subsidies.

Voordelen werkgever

  • In overleg met het UWV zal een proefplaatsing ingezet kunnen worden die geen loonkosten met zich meebrengt. Werknemer behoudt zijn uitkering.
  • U ontvangt mogelijk loonkostenvoordeel (LKV).
  • No-risk polis: als de Wajongere ziek wordt, dan kunt u de kosten voor loondoorbetaling grotendeels bij UWV declareren.
  • Loondispensatie is mogelijk als de Wajongere door zijn beperking minder presteert.
  • Tijdens het inwerken van de Wajongere biedt de jobcoach van SARA Werkt ondersteuning en begeleiding, UWV financiert jobcoaching.