Assessment bij re-integratie en outplacement

De Gedragsanalyse geeft een goed beeld van hoe de werknemer zichzelf ziet, maar het geeft ook een handvat om voorkeuren qua werkstijl of communicatiestijl bespreekbaar te maken. Vooral bij re-integratie en outplacement is het belangrijk dat de werknemer inziet wat zijn sterkten en zwakten zijn in de eigen gedragsstijl, zodat hij beter weet wat er in een bepaalde werkomgeving van hem wordt verwacht. De werknemer kan zich daar vervolgens op instellen en het gedrag desgewenst proberen aan te passen. Als het gaat om carrièreplanning is het van belang om een functie of rol te vinden waarbij de drijfveren van de persoon in kwestie worden aangesproken en vervuld. Het (h)erkennen van drijfveren is in dit proces van groot belang. Immers, hoe meer iemands drijfveren aan bod komen in functie of rol, hoe groter het plezier, de betrokkenheid en intrinsieke motivatie. De 12 Driving Forces Analyse helpt u bij het vinden van een goede match tussen iemands persoonlijke drijfveren en de werkzaamheden die de medewerker voor ogen heeft.