Modulaire re-integratiediensten

Niet iedereen kan direct starten met een Werkfit traject. Daarom zijn er de volgende modulaire re-integratiediensten:

Participatie interventie: bedoeld voor klanten die belemmeringen ervaren om meer contacten buiten de huiselijke situatie te onderhouden. Wij ondersteunen de klant om actief deel te gaan nemen aan een breder actief netwerk buitenshuis.

Bevorderen maatschappelijke deelname: bedoeld voor klanten die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband.

Praktijkassessment: bedoeld voor klanten voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Begeleiding tijdens scholing: voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.