Re-integratie tweede spoor (WvP)

Laat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u op de hoogte van de Wet verbetering Poortwachter en de (financiële) consequenties die deze wet met zich meebrengt.

Spoor 2 WvP

Als een medewerker arbeidsongeschikt is, doet u er als werkgever veel aan om hem of haar weer volledig aan het werk te krijgen. Ook uw medewerker spant zich volledig in om weer terug te keren in zijn/haar functie. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verlangt deze inspanningen van werkgever en werknemer. Het is voor de medewerker niet altijd mogelijk om terug te keren in de oude functie. In sommige gevallen zijn de oude werkzaamheden niet meer uit te voeren en is er binnen de organisatie geen functie beschikbaar die bij de medewerker past. Dan zal de re-integratie in spoor 1 overgaan naar spoor 2. SARA Werkt ondersteunt uw werknemer bij het vinden van passend werk buiten de organisatie. Van belang is dat uw medewerker zich weer gezond en vitaal voelt in een nieuwe functie en werkomgeving, die gezien de veranderende gezondheidssituatie beter bij hem/haar past.

Het traject spoor 2 begint met een gesprek tussen werkgever, medewerker en adviseur van SARA Werkt. Verwachtingen, wensen en mogelijkheden worden uitgesproken en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud van het traject. Er wordt voor de klant een persoonlijk trajectplan opgesteld, met bijbehorende offerte. De Adviseur van SARA Werkt rapporteert tijdens het traject regelmatig over de voortgang van het re-integratieproces, met betrekking tot kansen, belemmeringen, sollicitatieactiviteiten en vooruitzichten. Ook is er regelmatig contact met u om de voortgang te toetsen aan het trajectplan.
In een traject spoor 2 zorgen we samen met u dat het dossier volledig op orde komt en u de WIA keuring met vertrouwen tegemoet kan zien. En dat zonder bijkomende kosten!

Direct aan de slag!
In de individuele begeleiding van de klant staan onderstaande punten centraal:

  • vertrouwen in eigen kunnen;
  • duurzame werkhervatting;
  • voldoende arbeidsmarktperspectief;
  • hernieuwd werkplezier.

De Adviseur van SARA Werkt zal de klant op praktische en opbouwende wijze begeleiden bij te ondernemen sollicitatie-activiteiten. Er wordt wekelijks of om de week een persoonlijke afspraak gemaakt op ons kantoor of elders.

Ondersteuning van de klant kan geboden worden bij het maken van CV en/of sollicitatiebrief en bij de wijze van solliciteren (social media, contact met werkgevers, netwerken). Ook biedt SARA Werkt hulp bij voorbereiding van (telefonische) sollicitaties, en evalueren we gevoerde sollicitatiegesprekken. We gebruiken ons grote bedrijvennetwerk om passend werk te vinden. Naast persoonlijke afspraken met de klant is er ondersteuning per telefoon en mail.

Vragen over arbeidsdeskundige zaken kan SARA Werkt voor u beantwoorden.

Indien u meer informatie wenst kunt u ons bellen, mailen of langskomen op ons kantoor.