Susanne Termaat

susannesite

Nog steeds zijn er veel mensen die geen betaalde baan hebben, maar die wel kunnen en graag willen werken. Ook zijn er veel mensen die ziek zijn geworden in hun huidige werk en veel kwaliteiten en vaardigheden hebben om ander passend werk uit te voeren. In mijn werk als Adviseur geeft het mij voldoening als de klant vanuit de begeleiding zijn plek op de arbeidsmarkt weer vindt en met plezier aan het werk is! Al 14 jaar breng ik mensen in beweging om samen met hen een passende baan te vinden en deze te behouden! In de uitzend- en werving en selectiebranche ben ik mijn loopbaan gestart, van waaruit ik mij verder heb verbreed richting de re-integratie (Jobhunter, Loopbaanadviseur, Jobcoach). Veel mensen, zowel jong als ouder, met verschillende achtergronden en uitkeringssituaties heb ik begeleid naar duurzame betaalde arbeid. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het begeleiden van spoor 1 en spoor 2 (Wet verbetering Poortwachter) en outplacementtrajecten. Ik heb warme relaties en een groot netwerk opgebouwd van opdrachtgevers (UWV, Gemeenten, verzekeraars en bedrijfsleven) en samenwerkingspartners (scholen voor speciaal- of praktijkonderwijs, hulpverlenings- en welzijnsorganisaties).

Het matchen van vraag en aanbod en de bemiddeling hierin is mijn kwaliteit. Hierbij maak ik gebruik van een klantgerichte-, praktische- en doelgerichte aanpak.

Ik breng mensen ook graag letterlijk in beweging. Vanuit eigen ervaring weet ik dat sporten je veel energie geeft. Je kunt door sporten helderder nadenken en je voelt je beter in je vel zitten. In mijn vrije tijd doe ik aan triathlons, loop ik marathons en ik doe aan yoga. In 2011 heb ik de opleiding gedaan tot hardlooptrainer bij Aart Stigter in Utrecht. In mijn begeleiding neem ik het sport- (en voeding)aspect waar gewenst ook zeker mee. In 2016 ben ik gecertificeerd tot Wandelcoach. In plaats van begeleiding achter het bureau, neem ik de klant waar mogelijk mee de natuur in om aan loopbaanvraagstukken te werken. Zie voor meer informatie verder op de site bij ‘Wat doen wij’.